SPORAZUM O UPORABI

 

Ta verzija sporazuma o uporabi ima zaporedno številko 1.0 in velja od 20. 3. 2012.

POMEMBNO OPOZORILO:

Klik na gumb "SPREJMEM" potrjuje, da se strinjate z vsemi določbami v spodnjem sporazumu in da se zavezujete k njihovemu spoštovanju. Vsakič, ko se vpišete v storitev ecomania, potrjujete, da se strinjate z vsemi določbami in sprejemate vse pogoje veljavnega sporazuma. V kolikor se z določbami ne strinjate, vam uporaba storitve ni dovoljena in se ne smete registrirati. Registracija in kasnejše vsakokratno logiranje na stran poteka preko sistema Facebook Connect. 

Čistopis zadnje verzije sporazuma lahko zahtevate z e-pošto naslovljeno na info@ecomania.si in z naslovom POGOJI UPORABE v predmetni vrstici sporočila.


1. Sporazum

Ponudnik storitve ecomania.si, lastnik in skrbnik tehnologije in aplikacije ter z njimi povezanimi storitvenimi dejavnostmi je družba Ecosplet d.o.o., Nova pot 127h, 1351 Ljubljana, Slovenija, če ni pri posameznih navedeno drugače (v nadaljevanju: ponudnik oziroma Ecosplet d.o.o. oziroma mi).

Med povezane dejavnosti in storitve sodijo tudi partnerske spletne strani, ki temeljijo na tehnologiji ecomania, na prikazni ravni pa uporabljajo blagovne znamke in avtorsko vsebino partnerjev (naprej: partnerske spletne strani).

Uporabnik storitve je vsaka oseba, ki na kakršenkoli način uporablja storitev ecomania, ali preko strani ecomania.si, iOS operacijskega sistema telefona iPhone (ali iPad), preko vseh Android platformah ali preko katerihkoli partnerski strani (naprej: uporabnik).

Neregistriran uporabnik je vsak obiskovalec ali uporabnik sistema, ki se ne registrira (naprej: neregistrirani uporabnik).

Registriran uporabnik storitve je vsaka oseba, ki se registrira preko sistema Facebook Connect in obenem potrdi tudi sporazum uporabe Facebook-a. Registriran uporabnik se strinja, da se z uporabo storitve ecomania uporabi njegove osebne podatke (ime in priimek, datum rojstva, podatek o državi iz katere prihaja, kraja iz katerega prihaja in njegov domači e-mail naslov), ki jih storitev ecomania pridobi iz Facebook-a. Na podlagi te registracije lahko uporabnik uveljavlja svoje pravice v okviru storitve ecomania, ki so zapisane v tem sporazumu. Registrirani uporabnik lahko išče, si ogleduje profile uporabnikov v sistemu, se z njimi dopisuje, objavlja svoje probleme v okolici, jih lahko rešuje, objavlja lepe lokacije, podpisuje peticije, komentira in »lajka« določene vsebine, objavlja svoje dnevne ekološke aktivnosti, išče probleme in lepe lokacije, ki so dostopni v ecomania bazi podatkov in se prijavlja na razne dogodke, ki so lahko sponzorirani ali ne.

Ta Sporazum o uporabi se nanaša na pogoje uporabe storitve ecomania ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki storitve. (naprej: sporazum).2. Pogoji uporabe storitve in sposobnost biti uporabnik

Uporaba storitve ecomania je namenjena vaši lastni uporabi. Registracija drugih oseb brez njihove izrecne privolitve ni dovoljena, za kar jamčite s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzemate pasivno legitimacijo v primeru spora. Prav tako ni dovoljena uporaba storitve za kakršnekoli nezakonite namene.

Ecomania lahko po lastni presoji zavrne registrracijo, ki nakazuje na drugo osebo, je zaščiteno s pravicami prava blagovnih znamk ali drugimi pravicami, je obsceno ali drugače nesprejemljivo. Ker je Ecomania skupnost uporabnikov, ki se registrirajo z uporabo sistema Facebook Connect, je uporabnikov facebook prijatelj avtomatično tudi njegov ecomania prijatelj.


3. Registracija

Neregistriran uporabnik se na podlagi strinjanja z določbami teh pogojev registrira preko sistema Facebook Connect. Čim potrdi te pogoje in tudi pogoje Facebook-a, postane registriran uporabnik. 

S klikom na gumb Registracija, vnosom zahtevanih podatkov in potrditvijo registracije preko Facebook-a postane uporabnik registriran uporabnik storitve in član skupnosti uporabnikov, s čimer izraža strinjanje z vsemi določili in pogoji teh pravil za čas trajanja članstva, razen če je v posameznih določbah teh pravil trajanje določeno drugače.

Uporabnik lahko kadarkoli in zaradi kakršnegakoli razloga s pisnim obvestilom prekine svoje članstvo v sistemu ecomania s pomočjo spletnega obrazca za kontakt. 

Ponudnik si pridržuje pravico do takojšnje izključitve uporabnika in prekinitve članstva brez predhodnega obvestila v primeru kršitve pravil Sporazuma o uporabi.


4. Predmet storitve

Osnovni namen storitve ecomania je osveščanje uporabnikov o ekoloških problemih. Uporabniki skozi pametne telefone in/ali skozi spletni portal posredujejo svoje dnevne ekološke aktivnosti. Ti na eni strani predstavljajo dnevni vzgled socialnem okolju (uporaba nakupovalne vrečke za večkratno uporabo, uporaba javnega prevoza, ipd.), na drugi strani pa uporabniki z objavo javnih problemov (onesnaženje voda, divja odlagališča, ipd.) v svoji okolici identificirajo okoljske probleme in s tem izvajajo pritisk na javne in zasebne inštitucije, da poskrbijo za odpravo problemov. Manjše probleme, kot npr.: čiščenje okolice smetnjakov, pobiranje smeti v naravi, ipd., pa lahko uporabniki uredijo tudi sami.

Storitev ima poleg javnega dobrega še drug motivacijski vzgib. Uporabniki z vsako aktivnostjo, objavo problema ali celo reševanje problema pridobivajo eko točke in pa eko medalje, ki jih v svojem socialnem okolju dvigujejo iz povprečja.


Storitev ecomania ne daje jamstev za uspeh rešitve problemov, za kar so odgovorne druge javne inštitucije. Storitev se predstavlja zgolj kot orodje za identifikacijo problemov in lažje obveščanje o teh, v relaciji do javnih inštitucij. Prav tako pa tudi storitev ecomania ne zagotavlja, da so podatki, ki jih posredujejo drugi uporabniki, točni, pravilni oziroma uporabni.

Uporabniki uporabljajo storitev na lastno odgovornost.

Uporabniki so osebno odgovorni za mnenja, nasvete, izjave, ponudbe ali druge podatke oziroma vsebine, ki so nastale oziroma bile posredovane preko storitve ecomania. Ponudnik ne zagotavlja točnosti, celote ali uporabnosti posredovanih podatkov (npr.: problemov v okolici, lepih lokacij, ipd.), nasvetov ali danih izjav in ne odgovarja za kakršnokoli škodo nastalo na podlagi podatkov ali vsebin poslanih na ecomania.si.

Podporo uporabnikom storitve ecomania zagotavlja ponudnik storitve Ecosplet d.o.o. na e-poštnem naslovu podpora@ecomania.si.
Storitev je na voljo 24 ur na dan in 365 dni na leto. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe, začasne ali trajne omogočitve vsake izmed ali vseh navedenih funkcionalnosti.


5. Način uporabe storitve / Pravila igre

Uporabniki se morajo strinjati, da bodo storitev uporabljali pod sledečimi pogoji:

a. Uporabnik je osebno odgovoren za vsebine oziroma podatke posredovane, objavljene ali prikazane skozi sistem ecomania oziroma drugim uporabnikom.

b. Na kakršenkoli način je prepovedano, vključno s slikovnim in tekstovnim gradivom, vključevati kontaktne in identifikacijske oznake uporabnikov, kot so na primer telefonske številke, identifikacijska imena za komunikacijske programe (npr. ICQ, MSN Messenger, ipd.), fizični oziroma elektronski naslovi, polna osebna imena drugih uporabnikov oziroma podobno. Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli ustrezno spremeni, prilagodi ali zavrne uporabo gradiva, ki je v nasprotju s to določbo.

c. Uporabnikom v okviru storitve ni dovoljeno pošiljanje, predajanje, nalaganje, povezovanje na ali nakazovanje klevetnih, obscenih, bogokletnih, spolno napadalnih ali nasilnih, grozilnih, vznemirjajočih, rasističnih, netočnih, nelegalnih in drugače spornih vsebin oziroma vsebin, ki kršijo ali skrunijo pravice drugih ali tretjih oseb, vključno z, a ne omejeno na, pravicami intelektualne lastnine, osebnostnimi pravicami, pravico do zasebnosti in javne objave. Skladno s tem si ponudnik pridržuje pravico, da tovrstne vsebine ustrezno prilagodi.

d. Uporabnikom v okviru storitve ni dovoljeno oglaševanje ali nagovarjanje ostalih uporabnikov k prodaji, nakupu, najemu, zbiranju sredstev ali kakršnemukoli drugemu trženju blaga in storitev. Med drugim je prepovedano pošiljanje verižnih pisem ali t.i. junk e-pošte drugim uporabnikom, oziroma kakršnokoli obremenjevanje le-teh s podobnimi vsebinami. Obvestilo o kršitvi te določbe je lahko razvezni razlog članskega razmerja.

e. Uporabnik ne sme uporabljati storitve za distribucijo kakršnihkoli računalniških virusov ali trojanskih konjev ali narediti karkoli kar bi lahko ogrozilo ali povzročilo škodo storitvi, družbi Ecosplet d.o.o., partnerjem ali uporabnikom storitve.

f. Če bi uporabnik kadarkoli objavil podatek ali informacijo, ki je lahko slika in/ali tekst, skozi proces objave problema, lepe lokacije, dnevne eko osveščenosti, ali skozi svoj komentar, ki krši pravice drugega uporabnika ali državljana republike Slovenije, si ponudnik pridružuje pravico do ukinitve takega uporabniškega računa. To velja tudi za primer objavljanje netočnih podatkov in/ali podatkov, ki jasno kažejo na njihovo neskladnost (npr.: fotografija objavljenega problema ni v skladu z izbrano kategorijo problema ali po zdravorazumskemu dognanju ni definirana kot problem).

g. Uporabnik se strinja, da bo storitev uporabljal v skladu z veljavnim pravnim redom Republike Slovenije.


6. Način uporabe gradiva

Storitev vsebuje podatke in informacije, na katerih imajo izključujoče pravice Ecosplet d.o.o., njeni partnerji in pogodbeni sodelavci, kakor tudi uporabniki.

Ecosplet d.o.o. je izključni lastnik vseh avtorskih pravic na avtorskih delih, ki tvorijo sistem ecomania, ne glede na to, ali je to izrecno označeno ali ne. Med vključena avtorska dela sodijo med drugim tudi vsa računalniška koda, urejena struktura sistema, ter vse pisno in slikovno gradivo. Skladno z določbami prava intelektualne lastnine k avtorsko zaščitenemu gradivu ni potrebno dodajati oznake (npr. avtorsko zaščiteno, copyright, (c), ipd.), ampak je to zaščiteno že s samim nastankom in nepooblaščenim osebam že kot tako prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela.

Ecosplet d.o.o. je izključni lastnik blagovne znamke Ecomania in iz njih izvedenih imen.

Blagovne znamke in avtorska dela partnerjev na partnerskih spletnih straneh, z izjemo sistema spletnih strani, so izključna last partnerjev, v kolikor to ni izrecno drugače navedeno pri posameznem delu.

Ponudnik si pridržuje pravico, da bo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepal proti kršiteljem v skladu z zakonodajo.

Z uporabo storitve se uporabnik strinja, da ne bo spreminjal, kopiral ali distribuiral katerihkoli tovrstnih informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika informacij. Za dovoljenje k uporabi zaščitenega gradiva družbe Ecosplet d.o.o. se lahko obrne na info@ecomania.si.


7. Gradivo uporabnikov

Z oddajo gradiva (vseh posredovanih podatkov) v okviru storitve dajete ponudniku proti lastni pravici do uporabe storitve, pravico do neizključne in časovno neomejene uporabe posredovanega gradiva, vključno s pravico reprodukcije, distribucije, predelave oziroma spreminjanje, javnega prikazovanja in predvajanja le-tega gradiva v sistemu ecomania delno ali v celoti, po presoji ponudnika.

Z oddajo gradiva jamčite, da je le-to v celoti brez kakršnihkoli pravnih napak in da gradiva (vsi posredovani podatki s strani uporabnikov), ki je zaščiteno s pravicami intelektualne lastnine ne boste uporabljali v okviru storitve, ne da bi prej pridobili ustrezno soglasje nosilcev pravic.

Ponudnik ni odgovoren za pravne napake na gradivu, ki ga je v dobri veri prejel od uporabnikov.

Če menite, da so bile z gradivom (podatki, ki so jih posredovali uporabniki ecomania) objavljenim v okviru storitve kršene vaše avtorske pravice, se prosimo najprej obrnite na oddelek za pomoč uporabnikom na podpora@ecomania.si 


8. Zasebnost in varstvo podatkov

Ponudnik bo ravnal zaupno z vsemi osebnimi podatki in informacijami pridobljenimi od vas, vključno s številkami kreditnih kartic in telefonskimi številkami in bo takšne podatke uporabljal ali razkril le za namene, zaradi katerih jih je z vašim privoljenjem zbiral ali zakonsko zahteval.

S sprejemom sporazuma in uporabo storitve potrjujete, da razumete, da ponudnik ne more zagotoviti varnosti ali zasebnosti informacij, ki jih prenašate preko interneta, pametnega telefona ali elektronske pošte in se strinjate, da nas ne boste imeli za kakorkoli odgovorne v povezavi z uporabo vseh tovrstnih informacij s strani tretjih oseb. Obstaja možnost, da drugi uporabniki storitve, vključno z neregistriranimi uporabniki, pošljejo, navežejo ali predajo storitvi oziroma drugim uporabnikom napadalno ali obsceno gradivo in da boste takšnemu gradivu izpostavljeni. Prav tako je možno, da lahko drugi zlorabijo vaše osebne podatke preko uporabe storitve in da jih lahko uporabijo za vznemirjanje ali ogrožanje.

S sprejemom Sporazuma o uporabi se strinjate, da ponudnik ni odgovoren za ravnanje tretjih oseb z informacijami, ki jim jih pošljete vi sami.

S sprejemom tega sporazuma se strinjate, da ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino ali pravne oziroma stvarne napake sporočil, ki jih pošiljate ali prejmete v okviru te storitve. Istočasno se strinjate, da ne boste ponudnika smatrali za odgovornega za katerekoli vsebine, ki jih v okviru te storitve prejmete.

Ponudnik ni odgovoren za posledice tovrstnega gradiva, niti za nobeno uporabo ali zlorabo osebnih informacij, ki ste jih pripravljeni razkriti v okviru storitve. Vsak uporabnik je sam odgovoren za vse informacije, ki jih posreduje v okviru storitve. Prosimo vas, da zato pazljivo izbirate podatke, ki jih pošiljate skozi sistem ecomania ali predajate drugim uporabnikom.

Registrirani profili postanejo del baze uporabnikov, ki se uporablja v vseh delih sistema ecomania, vključno s partnerskimi spletnimi stranmi.

S pristankom na ta sporazum in z registracijo pristanete na to, da se vaši podatki lahko uporabljajo za naslednje aktivnosti:

- povabila na različne dogodke, ki jih organizira družba Ecosplet d.o.o. oziroma njeni partnerji za uporabnike storitve ecomania.
- izpostavitev vašega imena in priimka na komplementarnih produktih in v različnih oblikah (partnerske spletne strani, spletni magazini, tiskani mediji, tv mediji, v različnih oblikah, kot so npr.: najaktivnejši uporabniki, najbolj priljubljeni uporabniki, ipd.).
- oglaševanje s strani Ecosplet d.o.o. oziroma njenih partnerjev.

Ecomania uporabnikom zagotavlja, da varuje vse osebne podatke uporabnikov in da jih ne bo posredovala partnerjem ali drugim osebam brez izrecnega dovoljenja uporabnikov. Vsi posredovani osebni podatki uporabnikov so namenjeni izključno uporabi Ecosplet d.o.o. in administraciji storitve.


9. Nadzor nad uporabo

Z namenom izvrševanja določb tega sporazuma si ponudnik pridržuje pravico do nadzora nad vsemi javnimi objavami in sporočili znotraj storitve.

Ponudnik ne more in ne nadzoruje vseh sporočil in vsega gradiva, ki je posredovano v okviru storitve s strani uporabnikov, zato za to ni odgovoren. Ponudnik si pridržuje pravico, vendar se k temu ne zavezuje, da lahko izbriše, premakne ali spremeni katerakoli sporočila oziroma gradivo, ki po njegovem lastnem mnenju kršijo določbe tega sporazuma ali pa se lahko smatrajo kot nesprejemljiva po splošnih načelih. Osebe, ki tovrstno sporno gradivo posredujejo v okviru storitve, so in ostanejo odgovorne za kršitve ne glede na poseg ponudnika.


10. Odgovornost

Strinjate se, da ponudnika, njegove lastnike, zaposlene, pogodbene sodelavce in partnerje odvezujete kakršnekoli odgovornosti za izgubo, škodo ali druge težave, ki jih lahko utrpite zaradi uporabe storitve. Ponudnik prav tako ni odgovoren za kakršnokoli prekinitev delovanja storitve, ne glede na razlog.

Ponudnik si pridržuje pravico, da v vseh primerih kršitev določb tega sporazuma sproži postopke v lastnem imenu, v imenu prizadetih uporabnikov oziroma se pridruži prizadetim uporabnikom kot sospornik.

Ponudniku in njihovim zaposlenim ste za povzročeno materialno in nematerialno škodo odgovorni po splošnih pravilih obligacijskega prava.

Ponudnik lahko skladno z določbami tega sporazuma ali po lastni presoji kadarkoli, z ali brez obvestila in zaradi kakršnihkoli utemeljenih razlogov (npr. kršitve določb tega sporazuma), prekine ali razveže vaše članstvo oziroma dostop do delov ali celotne storitve.

V primeru uporabe, ki kaže znake kaznivega ravnanja, si ponudnik pridržuje pravico, da poleg zgoraj navedenih sankcij obvesti ustrezne državne organe.

Ponudnik ne jamči, da bo vaša uporaba storitev ecomania varna, neprekinjena, vedno na razpolago, brez napak, kot tudi ne, da bo katerikoli vaš objavljen problem tudi dejansko rešen, s strani drugih uporabnikov ali s strani katerihkoli javnih inštitucij. Ponudnik prav tako ni odgovoren za telefonske in mrežne povezave in storitve, vključno s pokritjem območja ali prekinitvijo zveze ali s točnostjo geolokacijskih koordinat, ki jih je lociral vaš telefon. Ponudnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo, vključno s škodo zaradi izgubljenih podatkov, izgubo programov, stroškov povezav, stroškov preskrbe nadomestnih storitev ali prekinitev storitev, ki izhajajo iz uporabe sistema ecomania, četudi bi ponudnik o možnosti tovrstne škode vedel ali bil obveščen.

Strinjate se, da so določeni primeri nedostopnosti storitve ali napak v objavljenem gradivu lahko posledica višje sile.


11. Zunanje povezave

Storitev lahko vsebuje povezave na različne zunanje povezave, kot so na primer druga internetna spletišča, mobilne aplikacije, posamezne strani ali drugi viri. Strinjate se, da ponudnik ni odgovoren za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav.


12. Spremembe in dopolnitve sporazuma

Sporazum je dogovor med vami in nami, na pogoje katerega pristanete z registracijo članstva in vsakokratnim vpisom v storitev ter se nanaša na uporabo storitev sistema ecomania. Vaša pravica do uporabe storitve je predmet vseh morebitnih kasnejših sprememb ali dopolnitev določb, omejitev in pogojev, ki jih določimo po lastni presoji. Določbe dogovora se lahko kadarkoli neomejeno spremenijo, dopolnijo ali razširijo, pri čemer bo ponudnik o tem uporabnike obvestil. Ponudnik se obvezuje, da bo uporabnike redno obveščal o morebitnih spremembah pogojev uporabe in da jim bodo le-ti dostopni.

Kadarkoli lahko neomejeno spremenimo, ukinemo ali prekinemo katerikoli del storitve, kakor tudi dostopnost do katerekoli lastnosti storitve, aplikacije, baze podatkov ali posameznih vsebin. Prav tako lahko vzpostavimo dodatne omejitve na določene lastnosti in dele storitve ali omejimo vaš dostop do delov ali do celotne storitve brez predhodnega obvestila.

S sprejemom teh pogojev se strinjate, da boste redno spremljali in spoštovali določbe verzije, ki bo veljala v času vaše uporabe storitve.


13. Komunikacija in reševanje sporov

Za vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na storitev, se najprej obrnite na e-poštni naslov podpora@ecomania.si ali na poštni naslov ponudnika, podjetja Ecosplet d.o.o.


14. Pristojnost za spore

Ta sporazum je sklenjen v Ljubljani, v Republiki Sloveniji. Za spore, ki izhajajo iz uporabe te storitve in v zvezi z družbo Ecosplet d.o.o. se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke pogodbe, ne glede na njihovo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga.

Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve in delovanjem storitve je izključno pristojno sodišče v Ljubljani.


15. Veljavnost e-sporazuma

Prebral/a sem sporazum o uporabi ecomania.si in ga sprejemam. S klikom na gumb na Facebook strani, potrjujem, da bom spoštoval/a in upošteval/a določila sporazuma oziroma izpolnjujem vse pogoje za uporabo.

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.